Чого бідний? Бо дурний. Чого дурний? Бо бідний

Одним із факторів найповільнішого в Європі економічного відновлення є низька платоспроможність населення в Україні. Реальний ВВП України у 2 кварталі 2021 року знизився на 0,7%, у той час, як, наприклад, у Чехії зріс на 8,2%, у Польщі на 11% тощо.

Українська промисловість знаходиться в умовах системної кризи. По-перше, через те, що критично не вистачає оборотного капіталу, частину якого можна було б спрямувати на модернізацію виробництва. Частка банківських кредитів, спрямованих на капітальні інвестиції, тільки 5%. Відсутні чіткі прозорі інструменти нефінансової підтримки держави. По-друге, на внутрішньому ринку низька споживча активність, особливо для виробників технологічної, з високою доданою вартістю продукції. Стагнація в промисловості, у свою чергу, призводить до втрати робочих місць, росту заборгованості по виплаті заробітних плат і т.д.

На цьому наголошують в Українському союзі промисловців і підприємців. Тут підготували і направили свої аналітичні розрахунки і пропозиції до Офісу президента, уряду і парламенту. Зокрема, наголошується, що проєкт бюджету на 2022 рік повинен прийматися виключно із Програмою діяльності уряду. Лише так можливо не просто спрогнозувати соціально-економічний розвиток країни, але й визначити досяжні цілі, ресурси і відповідальних за виконання конкретних завдань.

За останні два роки в Україні були прийняті документи, що так чи інакше спрямовані на підтримку промисловості: Стратегія національної безпеки і на її базі Стратегія для ОПК, держпрограма розвитку авіапромисловості на 2021-2030 роки та ін. Мінстратегпром разом із представниками індустрії розробив законопроєкт "Про державну промислову політику". Втім, документ застряг у внутрішніх узгодженнях. Окремі заходи промпідтримки прописані в Національній економічній стратегії до 2030 року тощо.

«Є ціла низка нормативних документів – потрібна злагоджена робота всіх гілок влади по їх реалізації, максимальний діалог із виробниками. Зараз конче необхідно досягати цілком конкретних результатів в авіабудуванні, суднобудуванні, ракетно-технічній галузі, транспортному машинобудуванні. Це сотні тисяч робочих місць, стабілізація вітчизняної економіки», – наголосив президент УСПП Анатолій Кінах.

Іншим напрямом, що забезпечить економічний розвиток, є підтримка самозайнятості. «Останні рік-два йде якийсь незрозумілий наступ на ФОПів. Борючись із тіньовою економікою, не можна чинити тиск на працююче мале підприємництво», – підкреслив Анатолій Кінах.

Ці фактори, на його переконання, дадуть змогу масштабніше підійти до реформи пенсійної системи, підвищення соціальних стандартів та заробітних плат. Оскільки вже буде накопичена економічна база для таких рішень. Інакше всі підвищення на 200-300 грн. виплат будуть, по-перше, штучними рішеннями, по-друге, жодним чином не вплинуть на реальну ситуацію.

УСПП пропонує Кабміну на розгляд окремого цільового засідання винести питання платоспроможності населення, його трудового потенціалу. Бажано – до того, як держбюджет 2022 вже буде ухвалено.


Надрукувати   E-mail