Економопад?!

Роботодавці, які представлені структурованими організаціями, об'єднаннями, союзами, включаючи представників малого і середнього бізнесу, вкрай стурбовані прискоренням темпів падіння соціально-економічних показників, що може призвести до кризових явищ у суспільстві.

Аналізуючи різні статистичні показники протягом останніх 5-6 років (особливо у весняно-літній період), майже завжди спостерігається уповільнення ділової активності підприємців, і це, у свою чергу, відображається на показниках.

Але масштаби і темпи падіння цього року набувають характеру системної кризи. Буквально економопаду! Якщо порівняти показники весни 2019 року з весною 2020 року, то падіння промислового виробництва в Україні склало більше як 16 %. Зокрема у машинобудуванні – 19 %, гірничо-металургійному комплексі – близько 30 %. Дохідна частина бюджету за травень 2020 року виконана лише на 62 %.

Крім цього, безробіття добігає 12 %, погіршуються показники роздрібного товарообігу на душу населення, знижується кількість економічно активного населення, припиняє свою діяльність малий і середній бізнес, а кількість збиткових підприємств збільшується.

Все це не може залишатись непоміченим і потребує в найкоротші терміни як на державному, так і регіональному рівні негайної реакції влади. Слід провести спільні зустрічі представників влади, промисловців, підприємців, роботодавців, інших зацікавлених сторін.

А поговорити є про що! Головне – щоб наші пропозиції були почуті та почали вирішуватись проблеми, а це насамперед: створення нових робочих місць, відповідна платня, яка хоча б мінімально відповідала б життєвим потребам, ціни, тарифи, ефективне державне сервісне обслуговування, діюча регуляторно-нормативна база, законність, порядок тощо.

Хотілось би сподіватись, що координація дій та постійний зворотній зв'язок набудуть не декларативного характеру, а стануть реальним важелем для запровадження ефективних рішень і програм.

Ми до такої роботи готові.

Сергій Бедзай, виконавчий директор обласного відділення УСПП


Надрукувати   E-mail