Хто вперше в історії змусив усю Європу говорити про Україну?

Це зробив Йосиф Верещинський у творі «Droga Pewna» 1590 року, в якому він розробив проєкт реорганізації Війська Запорозького на засадах найманого територіального війська. Вживаючи вислів Український народ, автор наповнив його етнополітичним змістом. При цьому етноніми як «русини», «русь» використовував як синонімічні та тотожні терміну «українці».

Йосиф Верещинський – філософ, письменник, історик, проповідник, доктор теології. Київський римо-католицький єпископ у (1592-1598 роках).

Автор політичних, моралізаторських, поетичних творів, зокрема: «Оголошення про фундування лицарської школи для синів коронних в Україні, подібно до уставу мальтійських хрестоносців» (1594). «Війську Запорозькому пресвітлий виказ" 1596 року — з проєктом утворення в Україні князівства і козацьких територіальних полків.

Автор політичних проєктів оборони України, а також і всієї Європи від турецько-татарських нападів у листах до пап Григорія XIV, Клемента VIII, імператора Рудольфа II Габсбурга, а також й російського царя Федора Івановича. Політично значущі ідеї висловлював також й стосовно історичних реалій України кінця 16 ст.

Був переконаним прихильником безперервності історії України від руських часів, тому і виступив автором ряду проєктів, зокрема: створення на схід Дніпра козацької держави Задніпровського князівства (1596) в управлінні козацького гетьмана.

У своїх творах називав українських козаків благородними рицарями та порівнював їх з європейськими лицарями-хрестоносцями.

Знаймо, хто ми є!

Все буде Україна!

Оленка Бистрова


Надрукувати   E-mail