Наша Ірина Сікорська представляла в Європі унікальне видання

Упродовж 19–21 травня 2023 року у Відні (Австрія) на базі Інститутів музикології та Східноєвропейської історії Віденського університету відбулася Міжнародна наукова конференція «Україна в музичній історії: Перезавантаження» (“Ukraine in Music History: A Reassessment”).

Ініціаторами й координаторами проєкту стали двоє молодих дослідників Лія Батстон (Leah Batstone) і Рутгер Гелмерз (Rutger Helmers). Участь у заході взяли близько 40 науковців із Австрії (Відень), Великої Британії (Бристоль, Лондон), Канади (Едмонтон), Німеччини (Дрезден, Гайдельберґ, Лейпциґ, Мюнстер, Реґензбурґ), Польщі (Жешув), Сполучених Штатів Америки (Аризона, Міддлберрі, Міннесота, Мічиган, Нью-Йорк, Пітсбурґ, Сан-Дієго), Чехії (Оломоуц), Швейцарії (Берн) – етномузикологи, музикознавці, історики переважно університетської спільноти. Україну представляли науковці Львівської, Національної і Муніципальної музичних академій та Українського інституту (Київ).

У рамках цього представницького форуму відбулася презентація шести томів «Української музичної енциклопедії» (“УМЕ”), над якою вже понад два десятиліття працюють співробітники відділу музикознавства та етномузикології ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (голова редколегії – академік НАН України Ганна Скрипник), що наочно засвідчує зрілість і самодостатність української музичної культури. Це перше в світі українське академічне видання узагальнює сучасне бачення української музичної культури, відображаючи її в синхронному й діахронному вимірах у контексті світових духовних здобутків.

У ході презентації акцентовано унікальність «Української музичної енциклопедії»: вона полягає в представленні вітчизняної музичної культури у всьому її багатстві й розмаїтті. Кожен із 5-ти томів “УМЕ”, що вийшли друком упродовж попередніх років, містять приблизно 2000 гасел та 1000 ілюстрацій. Енциклопедичні статті подають інформацію про композиторів, музикознавців, педагогів, виконавців, режисерів, сценографів, хореографів та діячів інших сфер музичної культури, а також про різні жанри, види, форми, стилі, течії, напрямки, інструментарій, установи, видавництва та періодичні видання. До “УМЕ” також залучено матеріали про музичну культуру представників національних меншин та етнічних груп нашої держави. Представлено музичний доробок українців зарубіжжя, висвітлюються творчий шлях митців та явища світової музичної культури в їх зв’язках з Україною (цей принцип «україноцентризму» є ключовим у концепційній доктрині видання). На відміну від аналогічних видань, “УМЕ” містить також характеристику авторського стилю композиторів, творчої манери виконавців, докладну довідково-документальну частину.

Це унікальне видання на конференції редставила відповідальний редактор «УМЕ», мистецтвознавець, наша землячка Ірина Сікорська (на фото – друга зліва).

Отже, презентація «Української музичної енциклопедії» у Відні дозволила донести основу ідею: історію української музичної культури слід розглядати як цілісне явище, вписане в контекст світової культури, рівноправної її складової. Переклад англійською мовою «УМЕ» міг би суттєво сприяти поширенню обізнаності про українську музичну культуру у світі.

Опубліковані томи «УМЕ» розміщено на сайті ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України за посиланням: https://www.etnolog.org.ua/

За інформацією ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України


Надрукувати   E-mail