Бобринецька громада подарувала сто тисяч кропивницьким чиновникам

Здається, що в Бобринецькій громаді всі проблеми вже вирішені й вона тепер дотує інші гілки влади? Замість вирішення нагальних місцевих проблем депутати Бобринецької міськради вирішили поліпшити становище чиновників Кропивницької РДА, для цього навіть розробили спецпрограму. Ще й підперлися воєнним станом…

«У зв’язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану, відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102‐IX (зі змінами) у Кропивницькій районній військовій (державній) адміністрації значно збільшено навантаження на працівників в умовах воєнного стану. Перед працівниками органів виконавчої влади поставлено низку додаткових завдань щодо забезпечення ефективної реалізації заходів воєнного стану та реформ на місцевому рівні, зокрема з урахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства, підвищення самостійності місцевих бюджетів.

Також закінчено процес формування об’єднаних територіальних громад, які виходять на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. При цьому повна відповідальність за створення належних умов для розвитку економіки, господарської та соціально‐культурної діяльності відповідної території покладається на місцеві органи виконавчої влади, зокрема й районної ланки. Низький рівень заробітної плати державних службовців упродовж останніх років призвів до дискредитації престижності державної служби та втрати фахового кадрового потенціалу.

Відповідно до Закону України «Про державну службу» запроваджено нові підходи до оплати праці державних службовців шляхом збільшення посадового окладу в структурі заробітної плати. Проте й цей заробіток не є конкурентоспроможним порівняно з оплатою праці адмінуправлінського персоналу в реальному секторі економіки. А для більшості категорій посад державних службовців районної ланки (спеціалістів) та працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, розмір посадового окладу залишається меншим за мінімальний розмір заробітної плати. Необхідність вирішення цих питань та наявна недостатність коштів державного бюджету на утримання апарату районної військової (державної) адміністрації та її структурних підрозділів зумовила необхідність розроблення та прийняття Програми підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2023 рік (далі – Програма) задля залучення додаткових коштів за рахунок трансфертів з територіальних громад, районного бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Бобринецької міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, та здійснюється в межах наявного фінансового ресурсу бюджету з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.

Метою Програми є підвищення ефективності роботи районної військової (державної) адміністрації та її структурних підрозділів, покращення якості послуг громадянам району до рівня європейських стандартів, оздоровлення відносин між органами влади й населенням, інститутами громадянського суспільства», – йдеться в Програмі

На підтримку кропивницьких чиновників рішенням дотаційна Бобринецька громада виділила 100 тисяч гривень.

«Бобринець вісті»


Надрукувати   E-mail