Наші виші – в зоні ризику

Державна служба якості освіти (ДСЯО) сформувала перелік вишів за ступенем ризику. Всього до рейтингу потрапили 290 закладів вищої освіти. 28 вишів мають високий ступінь ризику (10%), 186 – середній (64%) та 76 – незначний (26%). 

Серед наших високий ступінь ризику має Донецький національний медичний університет із 45-а балами, Центральноукраїнський національний технічний університет із 35-а балами отримав середній ступінь, а Центральноукраїнський державний університет імені В. Винниченка із 15-а – незначний.

Як розповіла директорка департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої і освіти дорослих Наталія Вітранюк у коментарі "УП. Життя", ступінь ризику не вказує на якість закладу вищої освіти. "Ступені ризику – це розрахунок ступеня ускладнення або ризиковості управлінської діяльності ЗВО. Вони демонструють, наскільки складно в закладі освіти організувати управління. Чим складніше, тим вищий ступінь ризику", – каже вона. 

Ступінь ризику впливає на періодичність планових перевірок вишу. «Ризики розраховуються для визначення періодичності планового контролю. Вони показують, наскільки часто ми маємо право зайти до ЗВО з плановою перевіркою. Останні кілька років ми виїжджаємо тільки у позаплановому порядку, тому перевірок значно менше. Поки війна – є мораторій на них. Ці списки – це можливість закладів освіти подивитися, на що їм слід звернути увагу», – пояснює Наталія Вітранюк. 

За законом, заклади вищої освіти із високим ступенем ризику мають перевіряти один раз на два роки, із середнім – не частіше одного разу на три роки, із незначним – не частіше одного разу на п’ять років.

Критерії оцінки: кількість здобувачів вищої освіти протягом останніх трьох років; кількість науково-педагогічних працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи; стан оприлюднення на офіційному вебсайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів та інформації; кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду; наявність відокремлених структурних підрозділів; наявність іноземних здобувачів вищої освіти.

За матеріалами УП


Надрукувати   E-mail